RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Rentree, de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures. De RvC adviseert het bestuur en is haar werkgever.

RvC leden worden benoemd voor 4 jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van 4 jaar.

De RvC van Rentree bestaat uit:

De heer R.L. Stevelmans (voorzitter)

De heer E.A. Dijkstra

Mevrouw S.J.M. Capello-Lindner

De heer R. Bosveld

De heer C. Karharman

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar top