Aan de Dijk

Op 12 september 2018 is tijdens een bewonersbijeenkomst de gebiedsvisie ‘Aan de Dijk’ gepresenteerd en besproken met bewoners. In de
gebiedsvisie staan stedenbouwkundige plannen die de gemeente samen met Rentree en onder andere aannemer Hegeman (voor gebied B) heeft gemaakt.

In gebied A staan 36 eengezins-huurwoningen gepland. In de twee rechthoeken links en rechts van de C is het plan om twee appartementengebouwen te bouwen, met daarin verdeeld 24 huurappartementen en 24 koopappartementen.

In gebied B en D samen zijn plannen gemaakt voor 22 koopwoningen, 16 twee-onder-1-kap woningen, 2 standplaatsen voor een woonwagen en 6 kleinere rijwoningen. Gebied E hoort wel bij de gebiedsvisie, maar er is geen nieuwbouw gepland. Het betreft de groenstrook, ook wel ‘Deltagroen’ genoemd, langs de Snipperlingsdijk. Het groen wordt aangepakt, zoals ook in het Venenpark gedaan is. Het krijgt een meer natuurlijke parkinrichting.

De woningen worden gebouwd met een duurzame energievoorziening. Dat betekent dat ze onder andere geen aardgasaansluiting krijgen.

Hoe verder?
De opmerkingen van de bewoners zijn inmiddels verwerkt in de aangepaste gebiedsvisie. Deze wordt nog dit jaar voorgelegd aan B&W en in januari aan de gemeenteraad. Dan volgt begin volgend jaar de bestemmingsplanprocedure, worden er bouwplannen gemaakt en vergunningen aangevraagd. Als alles is goedgekeurd, kan op z’n vroegst eind 2019 de bouw van woningen beginnen. Het plan is om de appartementen (gebied C) vanaf voorjaar 2020 te gaan bouwen. Het groen eromheen is als laatste aan de beurt. Dat maakt dat de hele ontwikkeling kan worden afgerond in het 2021.