Aan de Dijk

Op 12 september 2018 is tijdens een bewonersbijeenkomst de gebiedsvisie ‘Aan de Dijk’ gepresenteerd en besproken met de bewoners. In de
gebiedsvisie staan bouwplannen die de gemeente samen met Rentree en onder andere aannemer Hegeman (voor gebied B) heeft gemaakt.

In gebied A worden 36 eengezins-huurwoningen gebouwd. In de twee rechthoeken links en rechts van de C is het plan om twee appartementengebouwen te bouwen, met daarin 24 huurappartementen en 24 koopappartementen.

In gebied B en D zullen 22 koopwoningen, 16 twee-onder-1-kap woningen, 2 standplaatsen voor een woonwagen en 6 kleinere rijwoningen gebouwd worden. Gebied E hoort wel bij de gebiedsvisie, maar hier wordt geen nieuwbouw gebouwd. Dit is de groenstrook, ook wel ‘Deltagroen’ genoemd, langs de Snipperlingsdijk. Het groen wordt aangepakt, zoals ook in het Venenpark gedaan is. Het krijgt een meer natuurlijke parkinrichting.

De woningen worden gebouwd met een duurzame energievoorziening zonder aardgasaansluiting.

Hoe verder?
De gebiedsvisie is vastgesteld begin 2010. Er wordt nu gewerkt aan het stedenbouwkundig plan dat in het najaar van 2019 gereed zal zijn. Direct daarna wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart en kunnen de bouwplannen worden uitgewerkt en kan het bouw- en woonrijp maken worden voorbereid. De verwachting is dat in de tweede helft van 2020 gestart gaat worden met de bouw. Het streven is om in 2021 alle woningen op te kunnen leveren.