Afgeronde projecten

De afgelopen jaren heeft Rentree hard gewerkt aan diverse projecten. Een impressie van ons werk, dat we samen met vele partners uit (omgeving) Deventer hebben gedaan, treft u hieronder aan.

Herstructurering Rivierenwijk afgerond op 17 april 2019

Op woensdag 17 april 2019 hebben bewoners, gemeente Deventer, Rentree en andere betrokkenen bij de Rivierenwijk de vernieuwing van
de wijk officieel afgerond. Zo’n 14 jaar geleden was er aanleiding om de wijk extra aandacht te geven. Inmiddels is de Rivierenwijk 514 nieuwe woningen rijker, zijn buurten verbeterd en zijn er prachtige voorzieningen gekomen.

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in ‘stenen’, maar de wijk kreeg ook sociaal een impuls. Bovendien is er gewerkt aan een Huis van de Wijk, een Kindcentrum, Gezondheidscentrum, Jongerencentrum en het winkelplein Deltaplein.

Sloop en nieuwbouw

In de Rivierenwijk zijn 485 verouderde woningen gesloopt en daar komen in totaal 514 woningen voor terug (waarvan een aantal nog gebouwd moet worden):
• 333 woningen sociale huur (appartementen, grondgebonden woningen en zorgwoningen)
• 181 woningen in de vrije sector, zowel huur als koopwoningen (appartementen en grondgebonden woningen)

Tot eind 2021 wordt er nog doorgebouwd. In De Venen worden nu 58 grondgebonden woningen en 43 appartementen gebouwd. Aan de Merwedestraat kunnen nog 6 woningen komen en aan de Roerstraat 32 appartementen.

Tenslotte is de gebiedsvisie voor Aan de Dijk klaar en volgt het bestemmingsplan dit jaar. In het deel hiervan dat hoort tot het Centraal gebied, komen nog 36 grondgebonden woningen en 24 appartementen. Nog eens zo’n aantal woningen wordt door ontwikkelaars gebouwd op onder meer het kwekerijterrein.

Met bewoners

Tijdens de herstructureringsperiode dacht de Kopgroep actief mee over de vernieuwing van de wijk. Deze groep bestond uit actieve en betrokken wijkbewoners, die zich sterk maakten voor hun wijk en kritisch keken of bewoners voldoende inspraak hadden in alle plannen.

Wijkdelen verbonden
De twee wijkdelen zijn nu echt met elkaar verbonden. Dit komt door de herinrichting van de Amstellaan met een autoverbinding en een verbinding voor langzaam verkeer, het Kindlint. Ook het Venenpark is vernieuwd en verbindt de beide wijkdelen met elkaar.

Sociaal
Van 2008 tot 2011 is het sociaal programma ‘Rivierenwijk Krachtwijk!’ uitgevoerd. Daarna is het sociaal programma steeds meer ingebed in het reguliere wijkwerk. Sociale projecten waaraan is gewerkt: Samen naar school, Aanval op de schooluitval, Actief aan de slag, Deltadeals, Rivierenwijk beweegt en Ondernemende wijk.

Grote aanpak Burgemeesterswijk klaar | 9 april 2019

Op 9 april 2019 hebben we samen met bewoners gevierd dat de Grote Aanpak van 90 woningen in de Burgemeesterswijk klaar is. Salverda heeft de onderhoudswerkzaamheden voor Rentree uitgevoerd. Daar waar nodig zijn de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd. De meterkasten zijn aangepast, CV-ketels vervangen en de woningen zijn aan de buitenkant geschilderd.

Daarnaast hebben bewoners kunnen kiezen voor energiebesparende en comfortverbeterende maatregelen: isoleren van spouwmuur, aanbrengen mechanische ventilatie, vervangen voordeur en ramen begane grond en het aanbrengen van tochtstrippen. De meeste bewoners hebben gekozen voor het pakket met energiebesparende maatregelen. Zij betalen daarvoor een maandelijkse huurverhoging. Voor de meeste bewoners is de huurverhoging € 7,50 per maand. Voor enkele bewoners is dit € 15,00 per maand. De huurverhoging is bepaald op basis van het aantal energielabelstappen die gemaakt worden als gevolg van de verbetering van de woning.

Een aantal bewoners heeft gekozen voor zonnepanelen. Op de meeste daken passen 5 zonnepanelen. Deze zijn goed voor ca. 1.400 kWh aan energie. 

 

Grote aanpak 30 seniorenwoningen De Worp gereed | december 2018

De aanpak van de 30 seniorenwoningen op De Worp is afgerond. In december 2018 hebben we samen met de bewoners de oplevering gevierd.

Nijhuis Zwolle voerde noodzakelijk onderhoud uit en bracht energiebesparende maatregelen aan in de woningen. Het noodzakelijke onderhoud is bijvoorbeeld het schilderwerk en vervanging van de keuken, de badkamer, het toilet en CV-ketel, indien nodig. Bijna alle bewoners van de seniorenwoningen hebben gekozen voor het pakket aan energiebesparende maatregelen.

 

Het pakket bevat de volgende maatregelen:
- Na- en/of bij-isoleren van de spouwmuren (waar nodig);
- Vloerisolatie, waar nog niet aanwezig
- Mechanische ventilatie met CO2 sturing
- Dakisolatie (indien niet aanwezig)
- Vervangen voordeur (incl. tochtrubbers)
- Vervangen ramen (incl. tochtrubbers)
- Vervangen glas (waar nodig)
- Extra kierdichting waar nodig

Door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen zijn de woningen energiezuiniger en comfortabeler geworden.
 

Grote Aanpak Bessenstraat (De Worp) klaar | zomer 2018

De 9 woningen aan de Bessenstraat zijn in juli 2018 aangepakt.
Waar nodig zijn de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd. De bewoners kunnen inmiddels ook gebruik maken van zonnestroom. Per woning zijn 6 zonnepanelen aangesloten.

Grote aanpak Noordenberg klaar | voorjaar 2018

Bij 81 woningen in het Noordenbergkwartier voerde Rentree vernieuwingen en energiebesparende maatregelen uit.

Daar waar nodig zijn keuken, badkamer en het toilet vervangen. Onder de energiebesparende maatregelen vallen o.a. het vervangen van oudere CV-ketels, het aanbrengen van dubbel glas, het (beter) isoleren van de woningen en het toevoegen van (mechanische) ventilatiemogelijkheden. Wat er gedaan is, verschilt per woning.

 

 

Eind september 2017 was de woning van Karin, aan het Lindenplein als eerste aan de beurt voor de vernieuwing van keuken, badkamer en toilet en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Karin is enthousiast. ‘Die nieuwe CV-ketel is geweldig. Ik zet de thermostaat lager dan anders, maar toch is het in huis een stuk behaaglijker.’

 

 

 

Karin over de werkzaamheden: ‘Ik heb er geen last van gehad. Maar ik was de twee weken dat de bouwlieden hier bezig waren, dan ook niet thuis. Ik kwam af en toe kijken hoe de werkzaamheden vorderden. Omdat ik toch m’n hele huis wilde aanpakken, heb ik de rest ook maar meteen gedaan.’

De broer van Karin heeft inmiddels twee leuke lampen aan de wand gehangen. Het wordt steeds leefbaarder in huis. Karin: ‘M’n keuken is vernieuwd, de badkamer en het toilet. Binnenkort nog een likje verf boven m’n keukenkastjes… dan is mijn keuken ook weer netjes.’

Helaas gingen de werkzaamheden niet overal zo voorspoedig als in de woning van Karin. Er is veel asbest geconstateerd, waardoor de planning uitliep. De werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen zijn in het voorjaar van 2018 uitgevoerd.

 

Opleverfeest nieuwbouwwoningen en Kindlint Rivierenwijk op 31 mei 2017

Grote aanpak Spijkerpad

De Grote aanpak van 48 appartementen aan het Spijkerpad is in juni 2017 gestart en aan het einde van dat jaar ook afgerond. De werkzaamheden betroffen zowel groot onderhoud (keuken, badkamer, toilet, CV) als ook isolerende maatregelen zoals gevelisolatie en het aanbrengen van HR++ glas. De appartementen zijn door de verbeteringen van gemiddeld energielabel E naar label A gegaan.

Alle huurders hebben gekozen voor het pakket aan energiebesparende maatregelen (tegen een huurverhoging). Meer dan 80% van de huurders neemt stroom af van de 248 zonnepanelen die op de daken gelegd zijn. Gezamenlijk leveren deze panelen ca. 60.000 kWh op jaarbasis op.

Het was feest in de Rivierenwijk op woensdagmiddag 31 mei 2017. Met elkaar is gevierd dat er ruim 200 nieuwe woningen gebouwd zijn (in 4 fases) in het centrale gebied van de Rivierenwijk en dat het 'kindlint' is aangelegd. Zowel de volwassenen als de kinderen kunnen over deze autovrije route makkelijk en veilig door de wijk fietsen en lopen.

Wethouder Jan Jaap Kolkman fietste met Liesbeth van Asten van Rentree voorop in een riksja over het nieuw aangelegde ‘kindlint’ in de wijk. Leerlingen van het Kindcentrum Rivierenwijk begeleidden de riksja, samen met hun ouders, een steltloper en levensgrote knuffelbeer. Ook werkers en vrijwilligers in de wijk liepen mee met de optocht die bij het Kindcentrum begon en eindigde op het Deltaplein. Daar luisterde het publiek naar een speciale Rivierenwijk-rap die Mehmet en Dennis samen met oud-leerlingen van het Kindcentrum Ali en Devvje uitvoerden.

 

Grote aanpak Tuindorp afgerond

Eind augustus 2016 is gestart met de ‘grote aanpak Tuindorp.’ Zowel de binnen- als buitenkant van de woningen van Rentree zijn aangepakt. Het gaat om de eengezinswoningen aan het Spijkerpad en woningen aan de Fockinckstraat, Nilantstraat, Hagedoornstraat, Putmanstraat en Sloetstraat.

Daar waar nodig zijn de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd. Ruim 90% van de bewoners heeft gekozen voor energiebesparende maatregelen. Tegen een huurverhoging van € 7,50 (per labelstap) per maand zijn de volgende werkzaamheden verricht.

- aanbrengen van mechanische ventilatie voor douche, toilet en keuken
- plaatsen van dubbele beglazing in alle kozijnen waar nu nog enkel glas in zit
- na-isoleren van de spouwmuren
- isolatie van de kruipruimte
- isolatie van leidingen onder de vloer
- tochtwerende maatregelen zoals onder andere (betere) tochtstrips

 

Fase 4 nieuwbouw Rivierenwijk

De vierde fase van de woningbouw in het centrale gebied van de Rivierenwijk is in juni 2016 van start gegaan. Het betreft 41 eengezinswoningen (vrije sector huurwoningen) die zijn gebouwd aan de achterzijde van de woningen aan de Geleenstraat, naast de woningen die in fase 2 gebouwd zijn.

Om zoveel mogelijk verschillende groepen in de Rivierenwijk te huisvesten bestaat het woningbouwprogramma van de Rivierenwijk uit koop- en huurwoningen. Een deel van het koopprogramma hebben we omgezet naar vrije sector huurwoningen zodat ook mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning toch een woning kunnen huren.

De woningen zijn verhuurd via NederWoon.

Fase 3 nieuwbouw Rivierenwijk

Nikkels Bouwbedrijf heeft 38 woningen aan de Deltalaan en 6 woningen aan het einde van de Oude Bathmenseweg gebouwd. De bouw van de woningen is eind mei 2016 gestart.

Qua grootte en indeling zijn de woningen bijna allemaal gelijk. De woonkamer met een open keuken is op de begane grond. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer. Op de tweede etage bevindt zich de zolder die via een vaste trap bereikbaar is. Alle 44 huurwoningen zijn (door Wocozon) voorzien van (8 à 9) zonnepanelen. De woningen zijn eind november/begin december 2016 opgeleverd.

Fase 2 nieuwbouw Rivierenwijk

Op 30 november 2015 ontving de eerste bewoner de sleutel van zijn nieuwe huurwoning aan de Zaanstraat (ook wel Reestkwartier genoemd). In totaal zijn er eind 2015 vijftig woningen opgeleverd; 16 sociale huurwoningen (beneden- en bovenwoningen) 23 huurwoningen in de vrije sector en 11 koopwoningen.

Fase 1 nieuwbouw Rivierenwijk

Fase 1 betrof de nieuwbouwwoningen aan de Deltalaan. Deze zijn eind april 2015 opgeleverd. Op 29 april ontvingen de eerste huurders Richard Tijink en Albertine Buitenhuis de sleutel van hun huurwoning aan de Deltalaan. In totaal zijn er 8 koopwoningen en 24 huurwoningen gebouwd, waarvan 8 woningen voor 1- of 2-persoonshuishoudens.

Nieuwbouw Parallelweg

De duplexwoningen in Sluiswijk aan de Parallelweg zijn begin 2015 gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn 12 eengezinswoningen gebouwd. De bouw van de (sociale) huurwoningen is half november 2015 gestart en in mei 2016 opgeleverd.

 

 

 

 

 

Appartementen hoek Amstellaan/Deltalaan

Er zijn 41 huurappartementen gebouwd op de hoek van de Amstellaan / Deltalaan. De appartementen zijn bestemd voor huishoudens van 1 tot 2 personen. Alle appartementen zijn voorzien van een eigen balkon of buitenruimte. Onderin het gebouw zijn bergingen en een scootmobielberging gemaakt.

Op 16 maart 2015 is de bouw gestart. Op 23 februari 2016 hebben we samen met de nieuwe bewoners tijdens een high tea gevierd dat het appartementengebouw eind januari is opgeleverd.

Het Venenhuis | sept 2015

Op de plek van de voormalige Circuitschool aan de Merwedestraat is dit jaar Het Venenhuis gerealiseerd door zorgaanbieder Dagelijks Leven. Het Venenhuis is een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met geheugenproblemen. Het pand, dat Dagelijks Leven begin 2015 van Rentree heeft gekocht, is in het voorjaar en de zomer van 2015 grondig verbouwd. Het pand is op 11 september officieel geopend. Het Venenhuis bestaat uit 20 studio’s met een zit/slaapkamer en een eigen badkamer. Daarnaast zijn er 2 gezamenlijke woonkamers. Op 3 oktober 2015 hebben zowel bewoners als raadleden een kijkje mogen nemen in Het Venenhuis.

De nieuwbouwwoningen aan de Deltalaan in Rivierenwijk zijn eind april 2015 opgeleverd. Op 29 april ontvingen de eerste huurders Richard Tijink en Albertine Buitenhuis de sleutel van hun huurwoning aan de Deltalaan. In totaal zijn er 8 koopwoningen en 24 huurwoningen gebouwd, waarvan 8 woningen voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Op 18 november 2014 werd het bouwbord onthuld, bij de start bouw van de woningen. Ruim vijf maanden later werd de feestelijke oplevering van de woningen gevierd.

Sluiswijk

Rentree heeft in 2014, in samenwerking met Nijhuis Rijssen, 91 woningen in Sluiswijk van binnen en van buiten opgeknapt en voorzien van energiebesparende maatregelen. Voor bewoners betekent dit een besparing van energiekosten en meer wooncomfort in een woning die er weer als nieuw uitziet. De Grote Aanpak Sluiswijk werd mede mogelijk gemaakt door het Energiefonds Overijssel van de Provincie Overijssel. Op 9 oktober 2014 is een mooi opleverfeest gevierd. ‘Harley’ heeft de schaar ‘aangevlogen’ aan de bewoonster van de laatst opgeleverde woning.

Klik hier voor het Rentree-Opleverfeest-Sluiswijk-HD.mp4 van het opleverfeest!

Rijkmanstraat | oktober 2014

 In het hart van Deventer heeft Rentree het appartementengebouw aan de Rijkmanstraat opgeknapt en voorzien van energetische maatregelen. Hierin bevinden zich 9 knusse appartementen, ideaal voor 1 persoon. De opgeknapte appartementen zijn in oktober 2014 opgeleverd. Alle appartementen zijn verhuurd. 
 

T&D Kwartier

In april 2013 is de bouw van het T&D Kwartier van start gegaan. De woningen zijn gebouwd op de plek van het voormalige T&D terrein (van blikfabrikant Thomassen & Drijver). In juli 2013 is de eerste steen gelegd door Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder van Rentree en Marco Swart, wethouder gemeente Deventer. In samenwerking met Nijhuis Bouw is het mogelijk gebleken om in korte tijd veel verschillende woningtypes te realiseren, variërend van Tuindorp-stijl tot industrieel. Het plan bestaat uit in totaal 155 koop- en huurwoningen.

Deltaveld

Op het Deltaveld zijn door bouwbedrijf Nikkels 54 ruime, energiezuinige eengezinswoningen gebouwd, waarvan 35 huurwoningen en 19 koopwoningen. Er zijn 25 woningen verhuurd aan zogenaamde ‘terugkeerders’. Zij woonden eerder ook in de Rivierenwijk. Zij zijn verhuisd omdat hun woning destijds is gesloopt en zijn nu ‘teruggekeerd’ naar een nieuwbouwwoning in de Rivierenwijk. Inmiddels zijn alle koopwoningen verkocht. Op 14 mei 2014 is een opleverfeest gevierd. Bekijk het filmpje dat gemaakt is tijdens het opleverfeest.

Grote Aanpak Rode Dorp | 2013

Rentree heeft, in samenwerking met vof Menskr8, 253 woningen in de kern van het Rode Dorp grondig aangepakt en energiezuiniger gemaakt. Voor bewoners betekent dit een besparing van energiekosten en meer wooncomfort. Daarnaast zijn de 37 woningen aan de rand van het Rode Dorp aangepakt waarbij onder meer keuken en sanitair zijn verbeterd. Tot slot is ook het Enkhuis opgeknapt. De Grote Aanpak is op 4 december 2013 feestelijk opgeleverd.

Oude Bathmenseweg | januari 2011

Aan de Oude Bathmenseweg heeft Rentree 20 energiezuinige nieuwbouwwoningen laten bouwen. Begin 2011 zijn deze woningen in gebruik genomen.