Woon400 een zoektocht naar betaalbaar wonen

In 2016 stelde Rentree zich de vraag of we een woning kunnen bouwen die ook zonder huurtoeslag betaalbaar is voor onze doelgroep met de laagste inkomens én die rendabel gebouwd en geëxploiteerd kan worden. Dit bleek het begin van een zoektocht die wij niet alleen hebben doorlopen, maar samen met de volgende partners: Salverda Bouw, de gemeente Deventer, Architecten_Lab, de provincie Overijssel en een klankbordgroep van geïnteresseerde huurders en een klankbordgroep vanuit collega-corporaties. Het bleek een zoektocht met resultaat: in juni 2019 zijn 18 appartementen opgeleverd in het project Woon400 De Venen.

Lees verder in het boekje: WOON400 EEN ZOEKTOCHT NAAR BETAALBAAR WONEN

 

Symposium Woon400

In 2016 stelden wij ons de vraag of we een woning kunnen bouwen die ook zonder huurtoeslag betaalbaar is voor onze doelgroep. Dit bleek het begin van een zoektocht die we samen met Salverda Bouw hebben doorlopen. En met succes!

Woon400, een zoektocht naar betaalbaar wonen is afgerond met de oplevering van 18 betaalbare woningen in de Venen. Op donderdag 13 juni hebben we tijdens het symposium Woon400, samen met een aantal relaties het verhaal gedeeld en het resultaat bekeken. Met veel plezier kijken wij terug op deze middag!

Nieuwsgierig naar de totstandkoming van Woon400?  Klik hier voor ons boekje: Woon400 een zoektocht naar betaalbaar wonen.

Woon400

Aan de Schipbeekstraat, naast de nieuwbouw van De Venen, realiseert Rentree een bijzonder project: Woon400. Er worden 18 eenpersoons-studio’s gebouwd voor een lage huurprijs.

De verhuur van de eenpersoons-studio’s verliep anders dan anders. Om in aanmerking te komen voor een studio hebben toekomstige bewoners een motivatiebrief geschreven, waarin zij bijvoorbeeld hebben verteld hoe zij graag met buren omgaan, waarom zij juist hier willen wonen en wat hun
bijdrage is aan (de omgeving van) het gebouw en in de bewonersgroep.

Start bouw Woon400 | november 2018

De bouw van 18 appartementen voor Woon400 De Venen is gestart in november 2018. Met dank aan heel veel partijen die hieraan hebben meegewerkt en meegedacht: Architectenlab, Salverda Bouw, Kimenai installatiebeheer, gemeente Deventer en de klankbordgroep.

Ontwerp

  • De appartementen hebben een oppervlakte van ca. 30m2.

  • Er zijn 3 indelingsvarianten (die elk 6x voorkomen).

  • De appartementen worden collectief verwarmd door middel van een warmtepomp.

  • De appartementen worden gasloos.

  • Er worden 108 zonnepanelen op het dak gelegd. Per appartement zijn er straks 6 panelen beschikbaar.

De verwachting is dat de oplevering van de appartementen rond de zomer van 2019 zal zijn.

Drie soorten woningindelingen | oktober 2017

We hadden al gemeld dat we onze plannen en ideeën met bewoners hebben besproken. Op basis daarvan hebben we de plattegronden nog aangepast. Er is nu keuze tussen drie verschillende plattegronden. Er is dus nog best veel mogelijk op 30 m².

We hebben nu ook de gemeentelijke RO-procedures doorlopen. Het bestemmingsplan is klaar. We hebben twee bedrijven gevraagd ons advies te geven over de manier waarop we de energievoorzieningen zouden kunnen vormgeven. Moeten we de woning all-electric maken en de energie opwekken met zonnepanelen of moeten we juist investeren in een warmtepomp? Welke investering past het beste en wat betekent dat voor de maandlasten van de woning. 

Hoe ziet een woning eruit die 400 euro per maand kost? | juni 2017

In onze vorige nieuwsbrieven hebben we geschreven over ons project Woon400. Lukt het ons om een woning te bouwen die rond 400 euro per maand kost? Wat is daarvoor nodig? We zijn er al een tijdje mee bezig. Hoe ziet zo’n woning eruit? Hoe ga je om met energie? Hoeveel mag de grond kosten en wat kunnen we bewoners vragen zelf te doen?

Het was hoog tijd om onze plannen en ideeën te bespreken met bewoners. We hebben daarvoor mensen benaderd die bij Woonkeus ingeschreven staan. Dinsdag 2 mei was het zover. Nancy, Tiske, Michiel, Aynur en Mark hebben samen met medewerkers van Rentree gewerkt aan het ideale ontwerp van een woning van 30 m². Het was leuk om te zien hoe elke woning er weer net anders uit kwam te zien. Het was maar goed dat we de bewoners erbij betrokken hebben. Wij dachten dat iedereen een aparte slaapkamer wilde hebben, maar de meesten gaven aan dat niet belangrijk te vinden. We hebben lang gesproken of je als bewoner ook dingen samen wilt delen. Dan moet je denken aan een berging of een wasmachine. Een slim idee nemen we al over. Laat de bewoners een app-groep maken zodat ze met elkaar kunnen afspreken wie wat doet. De één is handig en wil wel klussen terwijl de ander goed kan schoonmaken. Het was een leuke bijeenkomst met veel goede informatie waarmee we verder kunnen.

Eind mei komt de groep weer bij elkaar. Dat laten we zien hoe ver we nu zijn. En we hebben vast weer veel vragen voor hen.

Zoektocht naar betaalbare huurwoning | februari 2017

Het is al weer een tijdje stil geweest rond ons project Woon400, de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, een woning die bereikbaar is voor de lagere inkomens. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Fase I hebben we afgesloten met een bijeenkomst van corporatiebestuurders die ons traject graag willen volgen.

In september is fase II van start gegaan. Centraal staat een verdieping op het vraagstuk en het daadwerkelijk aan de slag gaan om een dergelijke woning te realiseren. We hebben daarvoor verschillende projecten bezocht. Immers we willen ons laten inspireren en zeker geen dubbel werk doen. We geven een korte impressie:

We zijn afgereisd naar Wonen Limburg  en hebben daar o.a. de One woning bezocht.  Een concept van Heijmans bouw. Een mooi concept, maar nog wel te duur als je alle kosten meerekent.

Woongemeenschap Iewan | februari 2017

Bij woongemeenschap Iewan heeft men het complex zelf mede vorm gegeven onder begeleiding van Woningbouwvereniging Gelderland. Duurzaamheid stond daarbij centraal.

Het complex is in eigendom van Talis, maar Woningbouwvereniging Gelderland heeft het vruchtgebruik. Zij hebben een overeenkomst met de vereniging van huurders. Die vervolgens de woningen weer doorverhuurd naar de individuele huurder. Een 4 trapsraket. Een manier om het zelfbeheer bij huurders te laten. Interessant en goed uitgewerkt, maar wel maatwerk en ondanks dat huurders het beheer zelf doen, is het wonen nog niet goedkoop. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het gehele project maatwerk is.

Solar Cabin | februari 2017

In november zijn we naar de Dutch Designweek in Eindhoven geweest. Daar werden een aantal prototypes van kleine woningen tentoongesteld. Woningen die o.a. ontwikkeld zijn in het kader van de prijsvraag die het COA heeft uitgeschreven onder de noemer Home away from home. We waren wel onder de indruk van Finch Buildings en het idee achter de Solar Cabin. Binnenkort gaan we met hen om tafel want het concept is interessant maar het is voor ons nog niet volledig inzichtelijk hoe de businesscase eruit ziet.

 

Domuskoffer | februari 2017

Een ander interessant concept betrof de Domuskoffer. Een woonmachine waarmee je lege ruimtes zoals een leeg schoolgebouw, kantoor etc. in een handomdraai geschikt maakt voor bewoning. Echt een uitwerking van vastgoed naar flexgoed. Ook hebben we een afspraak met Platform 31 waarbij men werkt aan een sluitende businesscase voor woonsituaties voor mensen van verschillende komaf die snel woonruimte nodig hebben. Met de provincie Overijssel zijn we in gesprek in hoeverre zij ons kunnen ondersteunen. In ieder geval gaan we in de Rivierenwijk daadwerkelijk een Woon400 project realiseren. We hebben een locatie aangewezen voor 18 woningen. We zullen aan alle knoppen moeten draaien (niet alleen bouw-, maar ook beheer- en onderhoudskosten) om de woning voor een zo laag mogelijke huurprijs te realiseren. We nemen daarbij alle ervaringen uit de verschillende projecten mee. Kortom, het wordt vervolgd……

Het begin

Rentree staat voor de betaalbaarheid van wonen. De huurprijs wordt bepaald aan de hand van de woonwaardering systematiek. Op dit moment worden woningen betaalbaar gemaakt door niet 100% van de huurprijs te vragen.

We toppen de huur af tot huurtoeslagniveau. Vervolgens kan een huurder huurtoeslag aanvragen wanneer de woning alsnog niet betaalbaar is gezien zijn inkomen. De uitgaven ten behoeve van huurtoeslag nemen jaarlijks echter toe. Dat roept de vraag op of het niet anders kan.

Vrijdag 8 april start Rentree met het project Woon400. We gaan op zoek naar een betaalbare huurwoning, een woning die bereikbaar is voor lagere inkomens. We starten daarbij vanuit de portemonnee van de huurder. Wat kan iemand betalen. Welke woning past daarbij en hoe moeten we te werk gaan.

Voor deze zoektocht betrekken we partners uit de stad (o.a. Gemeente, Bouwbedrijf Salverda, Architecten-Lab). We gaan aan de slag. Voorwaarden die we onszelf stellen is dat (toekomstige) huurders de woning passend vinden en dat het past binnen de regelgeving. Om onze voorstellen te toetsen, leggen we deze voor aan een kring van deskundigen (o.a. bewoner, Gemeente en Provincie). Op die manier hopen we gezamenlijk ver te komen. Daarom dat we het project de naam Woon400 hebben gegeven.

Als corporatie ben je verbonden met de samenleving. Het is onze taak om adequaat in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Demografisch gezien zien we een grote toename van één persoonshuishoudens. Dat is de meest voorkomende huishoudgrootte. Dat betekent één inkomen. Wat betekent het dan als je betaalbare woningen wilt bieden.

Dat is een puzzel en die lossen we niet in ons eentje op. Daar heb je denkkracht voor nodig van alle partijen die bij het wonen betrokken zijn. Vandaar dat we een breed samengestelde groep om ons heen verzameld hebben. Niet alleen een bouwer, een corporatie, maar ook de gemeente en de toekomstige bewoner.

Het is fantastisch om met elkaar de tijd te nemen om zo’n vraagstuk te ontleden, vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en vandaaruit zien waar kansen en (on)mogelijkheden liggen.

De ambitie is erg hoog. Het lijkt onmogelijk …. tot het gedaan is."

Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder Rentree

"Ik woon en werk als architect in Deventer. Ik zorg graag voor mijn medemens en voor de aarde, daarom focus ik me op betaalbaar, gezond en milieubewust bouwen. Een jaar geleden heb ik samen met drie architecten het Architecten_Lab opgericht nadat ik 15 jaar bij verschillende architectenbureaus heb gewerkt.

Betaalbare huurwoningen realiseren is een maatschappelijk relevante opgave waar we ons graag met hart en ziel voor inzetten. We zullen het kernteam van Woon400 inspireren met onze visie en voorbeelden van vernieuwende en duurzame manieren van betaalbaar wonen."

 Marc Harmsen, architect bij Architecten_Lab

Samen veel voor weinig!"

Thijs van Heusden, projectleider Gemeente Deventer