WOON400 Een zoektocht naar betaalbaar wonen

In 2016 stelde Rentree zich de vraag of we een woning kunnen bouwen die ook zonder huurtoeslag betaalbaar is voor onze doelgroep met de laagste inkomens n die rendabel gebouwd en gexploiteerd kan worden. Dit bleek het begin van een zoektocht die wij niet alleen hebben doorlopen, maar samen met de volgende partners: Salverda Bouw, de gemeente Deventer, Architecten_Lab, de provincie Overijssel en een klankbordgroep van genteresseerde huurders en een klankbordgroep vanuit collega-corporaties. Het bleek een zoektocht met resultaat: in juni 2019 zijn 18 appartementen opgeleverd in het project Woon400 De Venen.

Lees verder in het boekje: WOON400 EEN ZOEKTOCHT NAAR BETAALBAAR WONEN