Het begin

Rentree staat voor de betaalbaarheid van wonen. De huurprijs wordt bepaald aan de hand van de woonwaardering systematiek. Op dit moment worden woningen betaalbaar gemaakt door niet 100% van de huurprijs te vragen.

We toppen de huur af tot huurtoeslagniveau. Vervolgens kan een huurder huurtoeslag aanvragen wanneer de woning alsnog niet betaalbaar is gezien zijn inkomen. De uitgaven ten behoeve van huurtoeslag nemen jaarlijks echter toe. Dat roept de vraag op of het niet anders kan.

Vrijdag 8 april start Rentree met het project Woon400. We gaan op zoek naar een betaalbare huurwoning, een woning die bereikbaar is voor lagere inkomens. We starten daarbij vanuit de portemonnee van de huurder. Wat kan iemand betalen. Welke woning past daarbij en hoe moeten we te werk gaan.

Voor deze zoektocht betrekken we partners uit de stad (o.a. Gemeente, Bouwbedrijf Salverda, Architecten-Lab). We gaan aan de slag. Voorwaarden die we onszelf stellen is dat (toekomstige) huurders de woning passend vinden en dat het past binnen de regelgeving. Om onze voorstellen te toetsen, leggen we deze voor aan een kring van deskundigen (o.a. bewoner, Gemeente en Provincie). Op die manier hopen we gezamenlijk ver te komen. Daarom dat we het project de naam Woon400 hebben gegeven.

Als corporatie ben je verbonden met de samenleving. Het is onze taak om adequaat in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Demografisch gezien zien we een grote toename van één persoonshuishoudens. Dat is de meest voorkomende huishoudgrootte. Dat betekent één inkomen. Wat betekent het dan als je betaalbare woningen wilt bieden.

Dat is een puzzel en die lossen we niet in ons eentje op. Daar heb je denkkracht voor nodig van alle partijen die bij het wonen betrokken zijn. Vandaar dat we een breed samengestelde groep om ons heen verzameld hebben. Niet alleen een bouwer, een corporatie, maar ook de gemeente en de toekomstige bewoner.

Het is fantastisch om met elkaar de tijd te nemen om zo’n vraagstuk te ontleden, vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en vandaaruit zien waar kansen en (on)mogelijkheden liggen.

De ambitie is erg hoog. Het lijkt onmogelijk …. tot het gedaan is."

Liesbeth van Asten, directeur-bestuurder Rentree

"Ik woon en werk als architect in Deventer. Ik zorg graag voor mijn medemens en voor de aarde, daarom focus ik me op betaalbaar, gezond en milieubewust bouwen. Een jaar geleden heb ik samen met drie architecten het Architecten_Lab opgericht nadat ik 15 jaar bij verschillende architectenbureaus heb gewerkt.

Betaalbare huurwoningen realiseren is een maatschappelijk relevante opgave waar we ons graag met hart en ziel voor inzetten. We zullen het kernteam van Woon400 inspireren met onze visie en voorbeelden van vernieuwende en duurzame manieren van betaalbaar wonen."

 Marc Harmsen, architect bij Architecten_Lab

Samen veel voor weinig!"

Thijs van Heusden, projectleider Gemeente Deventer