Deltaplein

43 sociale huurappartementen

Nikkels Bouw start begin 2021 met de bouw van 43 kleinere sociale huurappartementen. Het gebouw komt achter de Lidl te staan. Het woningoppervlak van de appartementen varieert tussen 45 en 65 m2.

Verhuur start op zijn vroegst in het najaar van 2021.  De woningen zijn ongeveer in het 2e kwartaal van 2022 gereed.