Herstructurering Rivierenwijk

De herstructurering van de Rivierenwijk gaat verder. Met de wijk en de gemeente is destijds afgesproken dat er 485 woningen gesloopt worden en hetzelfde aantal ook weer nieuw wordt gebouwd.

In 2018 is gestart met de bouw van 51 huurwoningen en 32 koopwoningen in De Venen. De eerste woningen worden begin 2019 opgeleverd.

Er worden plannen gemaakt voor nieuwbouw binnen het project 'Aan de Dijk'.

CPO in het Venenpark

 

In een gedeelte van het Venenpark heeft een groep bewoners zelf hun woning laten bouwen. Dit deden zij in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De groep toekomstige bewoners was verantwoordelijk voor hun eigen bouwproject. Procesmanagers van IM-RO en USHI Kenniscentrum Bouwen begeleidden de groep.