Inschrijven voor Woon400 De Venen kan vanaf 17 januari 2019

Wij bieden de eenpersoons-studio’s (die nu in aanbouw zijn) aan voor een lagere huurprijs. Dit kunnen wij doen, omdat wij van de bewoners verwachten dat ze zelf een bijdrage leveren. Er wordt een bewonersgroep opgericht die o.a. gezamenlijk verantwoordelijk is voor:
-†Kleine reparaties
-†Schoonmaak van algemene ruimtes en de galerij
-†Tuinonderhoud (de eerste 18 nieuwe bewoners gaan de algemene tuin aanleggen)
-†Bewonersvertegenwoordiging†
-†Administratie
-†Bewonersactiviteiten

De verhuur van deze eenpersoons-studio’s verloopt daarom anders. Zonder motivatie is je reactie niet geldig!

Om in aanmerking te komen voor een studio dien je uiterlijk 31 januari 2019 een motivatiebrief naar info-at-rentree.nu te sturen onder vermelding van ‘Motivatie Woon400’. Vermeld in de mail je inschrijfnummer van woonkeus.

Motivatiebrief
Naast dat we het belangrijk vinden om te weten wie je bent en wat je doet, kun je ons bijvoorbeeld vertellen:
-†Hoe jij het liefst met je buren omgaat?
-†Waarom jij hier wilt wonen.
-†Wat zou jouw bijdrage zijn in het gebouw en in de bewonersgroep.

Rentree screent de reacties en maakt op basis van o.a. de motivaties een eerste selectie.

Zit je bij deze selectie? Dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het intakegesprek hoor je definitief of je een studio toegewezen krijgt.

Tijdens de selectie letten we in ieder geval op:
-†Dat er een veelzijdige groep huurders ontstaat die gezamenlijk het complex gaan bewonen en onderhouden
-†Wat je nu doet voor je woonomgeving
-†Of je al concrete ideeŽn hebt wat je wilt doen
-†Welke taak/taken jij uit wil voeren

Let op: inschrijfduur is in dit project geen garantie op toewijzing!

Start bouw Woon400 | november 2018

De bouw van 18 appartementen voor Woon400 De Venen is gestart in november†2018. Met dank aan heel veel partijen die hieraan hebben meegewerkt en meegedacht: Architectenlab, Salverda Bouw, Kimenai installatiebeheer, gemeente Deventer en de klankbordgroep.

Ontwerp

  • De appartementen hebben een oppervlakte van ca. 30m2.

  • Er zijn 3 indelingsvarianten (die elk 6x voorkomen).

  • De appartementen worden collectief verwarmd door middel van een warmtepomp.

  • De appartementen worden gasloos.

  • Er worden 108 zonnepanelen op het dak gelegd. Per appartement zijn er straks 6 panelen beschikbaar.

De verwachting is dat de oplevering van de appartementen rond de zomer van 2019 zal zijn.

Drie soorten woningindelingen | oktober 2017

We hadden al gemeld dat we onze plannen en ideeŽn met bewoners hebben besproken. Op basis daarvan hebben we de plattegronden nog aangepast. Er is nu keuze tussen drie verschillende plattegronden. Er is dus nog best veel mogelijk op 30 m≤.

We hebben nu ook de gemeentelijke RO-procedures doorlopen. Het bestemmingsplan is klaar. We hebben twee bedrijven gevraagd ons advies te geven over de manier waarop we de energievoorzieningen zouden kunnen vormgeven. Moeten we de woning all-electric maken en de energie opwekken met zonnepanelen of moeten we juist investeren in een warmtepomp? Welke investering past het beste en wat betekent dat voor de maandlasten van de woning.

Hoet ziet een woning eruit die 400 euro per maand kost? | juni 2017

In onze vorige nieuwsbrieven hebben we geschreven over ons project Woon400. Lukt het ons om een woning te bouwen die rond 400 euro per maand kost? Wat is daarvoor nodig? We zijn er al een tijdje mee bezig. Hoe ziet zo’n woning eruit? Hoe ga je om met energie? Hoeveel mag de grond kosten en wat kunnen we bewoners vragen zelf te doen? Het was hoog tijd om onze plannen en ideeŽn te bespreken met bewoners. We hebben daarvoor mensen benaderd die bij Woonkeus ingeschreven staan. Dinsdag 2 mei was het zover. Nancy, Tiske, Michiel, Aynur en Mark hebben samen met medewerkers van Rentree gewerkt aan het ideale ontwerp van een woning van 30 m≤. Het was leuk om te zien hoe elke woning er weer net anders uit kwam te zien. Het was maar goed dat we de bewoners erbij betrokken hebben. Wij dachten dat iedereen een aparte slaapkamer wilde hebben, maar de meesten gaven aan dat niet belangrijk te vinden. We hebben lang gesproken of je als bewoner ook dingen samen wilt delen. Dan moet je denken aan een berging of een wasmachine. Een slim idee nemen we al over. Laat de bewoners een app-groep maken zodat ze met elkaar kunnen afspreken wie wat doet. De ťťn is handig en wil wel klussen terwijl de ander goed kan schoonmaken. Het was een leuke bijeenkomst met veel goede informatie waarmee we verder kunnen. Eind mei komt de groep weer bij elkaar. Dat laten we zien hoe ver we nu zijn. En we hebben vast weer veel vragen voor hen.

Zoektocht naar betaalbare huurwoning | februari 2017

Het is al weer een tijdje stil geweest rond ons project Woon400, de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, een woning die bereikbaar is voor de lagere inkomens. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Fase I hebben we afgesloten met een bijeenkomst van corporatiebestuurders die ons traject graag willen volgen.

In september is fase II van start gegaan. Centraal staat een verdieping op het vraagstuk en het daadwerkelijk aan de slag gaan om een dergelijke woning te realiseren. We hebben daarvoor verschillende projecten bezocht. Immers we willen ons laten inspireren en zeker geen dubbel werk doen. We geven een korte impressie:

We zijn afgereisd naar Wonen Limburg† en hebben daar o.a. de One woning bezocht.† Een concept van Heijmans bouw. Een mooi concept, maar nog wel te duur als je alle kosten meerekent.

Woongemeenschap Iewan | februari 2017

Bij woongemeenschap Iewan heeft men het complex zelf mede vorm gegeven onder begeleiding van Woningbouwvereniging Gelderland. Duurzaamheid stond daarbij centraal.

Het complex is in eigendom van Talis, maar Woningbouwvereniging Gelderland heeft het vruchtgebruik. Zij hebben een overeenkomst met de vereniging van huurders. Die vervolgens de woningen weer doorverhuurd naar de individuele huurder. Een 4 trapsraket. Een manier om het zelfbeheer bij huurders te laten. Interessant en goed uitgewerkt, maar wel maatwerk en ondanks dat huurders het beheer zelf doen, is het wonen nog niet goedkoop. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het gehele project maatwerk is.

Solar Cabin | februari 2017

In november zijn we naar de Dutch Designweek in Eindhoven geweest. Daar werden een aantal prototypes van kleine woningen tentoongesteld. Woningen die o.a. ontwikkeld zijn in het kader van de prijsvraag die het COA heeft uitgeschreven onder de noemer Home away from home. We waren wel onder de indruk van Finch Buildings en het idee achter de Solar Cabin. Binnenkort gaan we met hen om tafel want het concept is interessant maar het is voor ons nog niet volledig inzichtelijk hoe de businesscase eruit ziet.

Domuskoffer | februari 2017

Een ander interessant concept betrof de Domuskoffer. Een woonmachine waarmee je lege ruimtes zoals een leeg schoolgebouw, kantoor etc. in een handomdraai geschikt maakt voor bewoning. Echt een uitwerking van vastgoed naar flexgoed. Ook hebben we een afspraak met Platform 31 waarbij men werkt aan een sluitende businesscase voor woonsituaties voor mensen van verschillende komaf die snel woonruimte nodig hebben. Met de provincie Overijssel zijn we in gesprek in hoeverre zij ons kunnen ondersteunen. In ieder geval gaan we in de Rivierenwijk daadwerkelijk een Woon400 project realiseren. We hebben een locatie aangewezen voor 18 woningen. We zullen aan alle knoppen moeten draaien (niet alleen bouw-, maar ook beheer- en onderhoudskosten) om de woning voor een zo laag mogelijke huurprijs te realiseren. We nemen daarbij alle ervaringen uit de verschillende projecten mee. Kortom, het wordt vervolgd……