Uw inschrijving kan om verschillende redenen geblokkeerd worden. Bijvoorbeeld als u niet heeft gereageerd op een woningaanbieding, bij een overlastsituatie of een huurachterstand. Een blokkade is meestal tijdelijk en zichtbaar bij uw inschrijving. Kijk voor meer informatie op de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl of mail uw vraag naar info-at-rentree.nu.

Dat is een mail die u krijgt als er een woning in Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl komt die aan uw zoekprofiel voldoet. Het zoekprofiel kunt u zelf instellen via zoekprofiel en tipbericht.

In uw zoekprofiel geeft u het type woning en de wijk aan waar u graag wilt wonen. U kunt ook aangeven of u een tipbericht wilt ontvangen. U ontvangt dan een e-mail als er een woning gepubliceerd wordt die voldoet aan uw zoekprofiel.

Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen, maar mocht dit wel het geval zijn dan gelden binnen Woonkeus Stedendriehoek de volgende afspraken:

Bij een definitieve ontruiming komt u als huurder  (en medehuurders) gedurende 3 jaar niet in aanmerking voor andere huisvesting bij Woonkeus Stedendriehoek. Deze 3 jaar worden gerekend vanaf einde datum huurovereenkomst.

Dit geldt ook als u de sleutels inlevert of afgeeft voor de geplande ontruimingsdatum. De rechter heeft het huurcontract al ontbonden.

Woonkeus Stedendriehoek publiceert dagelijks het actuele aanbod van alle huurwoningen op hun website. Zij verwerken de reacties en verdelen de woningen. Volgens een helder criterium: de woningzoekende met de langste inschrijfduur komt als eerste in aanmerking. Ook voor het aanvragen van urgentie bent u bij Woonkeus Stedendriehoek aan het juiste adres.

Inschrijven voor een huurwoning kan alleen via de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Indien u als huurder (en medehuurders) bent ontruimd uit uw woning vanwege huurachterstand, ernstige overlast of als gevolg van hennep kweken krijgt u geen andere huisvesting aangeboden gedurende drie jaar, gerekend vanaf de datum einde huurovereenkomst. Deze maatregel wordt gehanteerd door alle aangesloten corporaties bij Woonkeus Stedendriehoek.

De betreffende huurder en medehuurder(s) kunnen zich wel inschrijven of ingeschreven blijven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek.

Indien u binnen de periode van drie jaar toch reageert op het woningaanbod bij de aangesloten corporaties van Woonkeus Stedendriehoek zal dit leiden tot een afwijzing voor de betreffende woning.

Nadat de termijn van drie jaar is verstreken kunt u reageren op woningen op voorwaarde dat:
- U de openstaande huurschuld bij de corporatie waar u bent ontruimd heeft betaald of anderszins afspraken heeft gemaakt met deze corporatie over de afbetaling.
- U in de tussenliggende periode niet elders een nieuwe betalingsachterstand heeft opgebouwd, overlast heeft veroorzaakt of er sprake is geweest van hennep kweken.

De betreffende corporatie die u een woning aanbiedt kan eventueel aanvullende eisen stellen afhankelijk van de aard en de omvang die gepaard ging met de ontruiming. 

Splitsen betekent dat één van beide van de inschrijving wordt gehaald. Maar deze kan wel de inschrijfduur behouden. Er moet wel eenmalig € 30,00 betaald worden.

Een splitsing van de inschrijving kunnen wij alleen op kantoor voor u regelen. De kosten bedragen € 30,00 (inschrijfkosten).

Woonkeus Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van corporaties in Deventer, Twello, Voorst, Apeldoorn, Zutphen, Eerbeek, Gorssel en Brummen.

Kijk op de website van Woonkeus Stedendriehoek https://www.woonkeus-stedendriehoek.nl/informatie/contact/ voor de desbetreffende corporaties.