Als uit een WMO verklaring van de Gemeente blijkt dat de huidige woning niet geschikt is of gemaakt kan worden dan kunt u meereageren op passend aanbod via Woonkeus Stedendriehoek. Als blijkt dat de wachttijd te lang is dan kunt u een aanvraag bij ons indienen voor medische urgentie.

Wij willen u verwijzen naar Iriszorg www.iriszorg.nl. Het telefoonnummer van Iriszorg is 088 - 6061600. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Nee, zwangerschap is geen reden om voorrang te krijgen bij de toewijzing op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende en reageren op grotere woning op de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Nee, er is geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied werkzaam zijn. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op de webiste van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen even vaak bij de moeder als bij de vader zijn.

U kunt zich inschrijven als woningzoekende op de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Als uw inkomen aansluit op het woningaanbod kunt u mee reageren.

U mag niet in het bezit zijn van een koopwoning bij de acceptatie van een sociale huurwoning.

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties afgegeven. Bij het beoordelen van urgentieaanvragen moet de urgentiecommissie zich houden aan bepaalde regels. De corporaties in de regio Stedendriehoek hebben dezelfde beleidsregels als het gaat om urgentie. Deze zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst
 

U kunt urgentie krijgen als u voldoet aan de volgende criteria:

 1. Er is sprake van een woonnoodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost;

 2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen;

 3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.

1. Er is sprake van een woonnoodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost.
Dit betekent het volgende:

 • Uw probleem heeft een directe relatie met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de regio Stedendriehoek moet een oplossing zijn voor de huidige woonnoodsituatie.
 • Uw huidige woning is niet geschikt of geschikt te maken om het probleem te verhelpen.

 • U kunt aantonen dat het probleem in de regio Stedendriehoek moet worden opgelost, ook al stond u minimaal de afgelopen 12 maanden niet ingeschreven op een zelfstandig adres bij een gemeente in deze regio.

 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is om deze langer dan vier maanden te laten duren.

2. U bent niet zelf verantwoordelijk voor het ontstaan van de woonnoodsituatie en u had die niet kunnen voorkomen.
Dit betekent het volgende:

 • De woonnoodsituatie is buiten uw schuld of nalatigheid ontstaan.

 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.

 • Voor zover er sprake is van eigen verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het woonprobleem wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.

 • U heeft de woonnoodsituatie niet kunnen zien aankomen of u was niet in staat tijdig maatregelen te nemen om de woonnoodsituatie te voorkomen. Verder was u niet in staat daarop in te spelen door u tijdig in te schrijven als woningzoekende in de regio en te reageren op vrijkomende woningen.

 • Als u urgentie aanvraagt, moet u kunnen aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen.
Dit betekent het volgende:

 • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is onvoldoende voor een huur- of koopwoning op de particuliere markt. De grens hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 geldt een grens van € 42.436,--.

 • Uw inschrijftijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de regio een woning te kunnen vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Voor huishoudens van 1 en 2 personen geldt in 2019 een grens van 5 jaar inschrijftijd. Voor huishoudens van 3 tot 5 personen geldt in 2019 een grens van 7 jaar inschrijftijd.

 • U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage).

U kunt alleen urgentie krijgen als u aan alle drie de criteria voldoet.

De urgenties staan in Bijlage 4 van de Samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling. Dit is een openbaar document. In Bijlage 4 van de samenwerkingsovereenkomst staat uitgebreide informatie over de eisen waaraan u moet voldoen en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking. Het reglement van de urgentiecommissie, als ook de brochures over urgentie in de regio Stedendriehoek vindt u onder Documentatie.

In bijgevoegde folder staat beschreven hoe de werkwijze van een urgentieaanvraag gaat.

http://www.urgentiecommissie.nl/images/Folder_ucw_algemeen_-_okt._2018.pdf

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij Woonkeus Stedendriehoek en krijgt u een herstructureringsurgentie. Als u dit ziet staan bij een advertentie dan kunt u zich voor deze woning niet beroepen op voorrang bij de toewijzing. Wij bepalen de voorwaarden van de toewijzing.

U bent niet of onvoldoende in staat om zelf het probleem op te lossen.

U bent niet zelfredzaam in de volgende gevallen:

 • het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is onvoldoende voor een huur- of koopwoning op de particuliere markt. De grens hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 geldt een grens van € 42.436,--.
 • u reageert wel op passende lotingwoningen, maar u bent nog niet ingeloot.
 • u heeft geen mogelijkheid om onzelfstandige woonruimte (een kamer) te gaan bewonen.

Met onderstaande inschrijfduur bent u zelfredzaam en kunt u niet in aanmerking komen voor urgentie.

Voor huishoudens van 1 of 2 personen geldt een grens van 5 jaar.

Voor huishoudens van 3, 4 of 5 personen geldt een grens van 7 jaar.

Met een verzamelinkomen boven de € 41.056,00 kunt u niet in aanmerking komen voor urgentie.

Uw eigen bijdrage voor een urgentie aanvraag  is € 30,00.

Wij willen u verwijzen naar Iriszorg www.iriszorg.nl. Het telefoonnummer van Iriszorg is 088 - 6061600. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Bij de aanvraag van urgentie heb je een inspanningsverplichting. Hiermee wordt bedoeld dat je aan moet kunnen tonen wat je er zelf aan hebt gedaan om aan voldoende bewijslast te komen. Ook wordt gevraagd of je aantoonbaar kunt maken wat je zelf hebt ondernomen om aan andere woonruimte te komen. Het versterkt een aanvraag.

In de bijlage Woning zoeken met urgentie is uitgelegd hoe de urgentie werkt en hoe u hiermee een woning kunt vinden.