U kunt de huur van uw woning en/of garage opzeggen met het huuropzeggingsformulier deze kunt u langsbrengen op het kantoor of mailen naar info-at-rentree.nu.

De opzegtermijn is minimaal één maand.

Eerder opzeggen kan ook, maar u heeft een minimale opzegtermijn van één maand. Voorbeeld: U weet in juli al dat u de woning in oktober gaat verlaten. U mag de huur dan ook al in juli opzeggen. Voordelen daarvan zijn:

  • meer tijd om de woning op te leveren;
  • er is een kans dat de nieuwe huurder bekend is, waaraan u spullen ter overname kunt aanbieden.

U kunt dit doen door het huuropzeggingsformulier te ondertekenen en met een kopie van de overlijdensakte aan ons te mailen naar info-at-rentree.nu. Het opzeggingsformulier kunt u ook ophalen op het kantoor van Rentree en inleveren samen met een kopie van de overlijdensakte.

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag? Kies dan de eerstvolgende werkdag. Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn staat altijd in de huurovereenkomst.

U ontvangt binnen één week een bevestiging van de huuropzegging per post. Wij sturen ook een overnameformulier mee en het boekje 'Hoe laat ik de woning achter bij vertrek'.

Nee, alleen de huurder die op de huurovereenkomst staat kan de huur opzeggen. Is er een medehuurder? Dan tekent u beiden voor de huuropzegging.

Ja, de einddatum kan in overleg verzet worden als de woning nog niet is toegewezen aan de nieuwe huurder. De opzegtermijn blijft wel één maand. Als u de eindinspectie eerder wilt als de laatste huurdag betaald u wel tot de laatste huurdag.

Neemt u zo snel mogelijk contact met ons op om te informeren of dit nog mogelijk is. De opzegging moet schriftelijk worden ingetrokken.

Nadat Rentree uw huuropzegging heeft ontvangen wordt uw woning te huur / te koop aangeboden. Als de woning opnieuw wordt verhuurd, geven wij de nieuwe huurder, na uw toestemming, uw telefoonnummer. De nieuwe huurder neemt contact met u op om een afspraak te maken voor het bezichtigen van de woning. Vraagt u daarbij naar de aanbiedingsbrief die de nieuwe huurder van Rentree heeft ontvangen. Iemand die deze brief niet bij zich heeft, hoeft u niet binnen te laten.

U moet een kopie van de akte van overlijden aan ons mailen info-at-rentree.nu of opsturen. Wij ontvangen ook graag een kopie legitimatie van u. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op uw naam.

Wij stellen als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding moet voeren. U kunt de aanvraag indienen door een brief aan ons te sturen met bewijs waaruit blijkt dat u een duurzaam gezamenlijke huishouding voert. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet u de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

U wordt niet automatisch de nieuwe huurder. Als huisgenoot kunt u tot 6 maanden na het overlijden van de huurder de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen. De rechter kan dit verzoek om één van de volgende redenen afwijzen:

  • U kunt niet aantonen dat de woning uw hoofdverblijf is en dat u met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had;
  • U kunt de huur niet betalen gezien uw financiële situatie.

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. U kunt de aanvraag indienen door een brief aan ons te sturen met bewijs waaruit blijkt dat u een duurzaam gezamenlijke huishouding voert. Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Indien u aan de voorwaarden voldoet om in de woning te blijven wonen moet degene die
de woning gaat verlaten de huur eenzijdig opzeggen.

U ontvangt binnen één week een bevestiging van de huuropzegging per post. De opzegtermijn is één maand. De sleutels van de garage levert u in bij de eindinspectie. Dit is tevens de laatste huurdag. U kunt de sleutels dan afgeven aan de woonmakelaar.

Als je een erfenis verwerpt of weigert, ben je geen erfgenaam meer. Op papier staat er dan dat je zelfs nooit een erfgenaam bent geweest. In de praktijk betekent dit dat je niet op hoeft te draaien voor de eventuele schulden van de overledene. Maar dan kun je ook niet meedelen in de erfenis als blijkt dat de overledene een groot vermogen nalaat.

Waarom erfenis verwerpen of weigeren?

De verwerping kan om financiële redenen worden gedaan. Er zijn bijvoorbeeld erg veel schulden. Maar je kunt een erfenis ook om emotionele redenen verwerpen. Misschien had je een slechte verstandhouding met de overledene, en vind je het moeilijk om na zijn overlijden geconfronteerd te worden met zijn bezittingen en schulden.

Overleg met de woonmakelaar hoe we het huuropzeggingsproces opstarten.

Adviseer de contactpersoon van de overleden huurder om contact op te nemen met de notaris.

Erfgenamen kunnen er voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Je noemt dit ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, word je door een beneficiaire aanvaarding niet aansprakelijk gesteld voor de schulden. De schuldeisers moeten tevreden zijn met wat er aan bezittingen is. Steeds vaker bevatten erfenissen schulden. Om deze reden raden wij altijd aan om een erfenis beneficiaire te aanvaarden.

Je zou beneficiaire aanvaarding kunnen zien als een middenweg tussen aanvaarding en verwerping. Je aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerp je de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Wanneer één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld.

Als blijkt dat er toch meer bezittingen dan schulden achtergelaten zijn heb je ondanks de beneficiaire aanvaarding recht op een deel van zijn bezittingen.

Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de rechtbank. En soms verplicht de wet dat de erfenis volgens regels afgewikkeld moet worden. Je noemt dit een vereffening van de erfenis volgens de wet. Minderjarige kinderen moeten natuurlijk geen schulden in de maag gesplitst krijgen. Daarom worden de erfenissen waar minderjarigen bij betrokken zijn altijd beneficiair afgehandeld.