Pagina's op deze website

Thema 1 Duurzaamheid September 2018 In het voorjaar deden we een oproep aan al onze huurders om zich op te geven voor het digitale klantenpanel Denk mee met Rentree Ruim 220 huurders gaven zich op ...

Waarom een klantenpanel We willen over verschillende onderwerpen graag de mening van onze huurders weten Die mening nemen we mee bij de afweging of we de goede dingen doen We willen ons beleid zo veel ...

Met de invoering van de woningwet in 2015 heeft het BAR de huurdersvertegenwoordiging van Rentree meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen Om hieraan een goede invulling te kunnen geven en ...

Bewoners organiseren zich om diverse redenen Dit kan zijn om als commissie met Rentree te willen overleggen over zaken die betrekking hebben op hun woningen en woonomgeving Het kan ook zijn dat zij ...

Leden

Hetty Odenthal Mijn naam is Hetty Odenthal Ik heb niet altijd in Deventer gewoond Ik ben geboren in Indonesië en heb nadat we in Nederland kwamen op diverse plekken gewoond Daardoor kan ik me ...

Handige links voor nieuwe huurders Mijn Rentree Gemeente app iPhone Gemeente app Android Website gemeente Deventer Afvalkalender Vitens Klustips Welkom bij Rentree PDF 579 3K Youtube 1 Youtube 2 ...

Rentree gaat graag in gesprek met bewoners om zo te horen hoe zij hun woning hun buurt en de leefbaarheid waarderen Rentree wil daarbij het zelfinitiatief van bewoners stimuleren Onder de noemer ...