Bestuur, toezicht en Governance

Rentree levert als woningcorporatie vanuit een maatschappelijke opdracht een passende bijdrage aan de volkshuisvesting binnen Deventer. Wij dragen daarbij zelf de verantwoordelijkheid over de manier waarop wij onze maatschappelijke bijdrage realiseren. Dit doen we in samenspraak met (vertegenwoordigers van) onze bewoners, de gemeente Deventer en een breed palet aan maatschappelijk betrokken partners.

Als woningcorporatie werken we vanuit een uitgebreid wettelijk kader. In de Woningwet is vastgelegd waar we als corporatie aan moeten voldoen. Dit wettelijk kader zegt vooral ‘wat’ we als corporatie wel (en vaak ook wat we niet) moeten doen. Het zegt echter niets over de manier ‘waarop’ we dat doen, en welke normen en waarden daarbij op het gebied van governance relevant zijn. Aanvullend op de wet geeft de Governancecode Woningcorporatie 2020 daarom richting aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren en de manier waarop zij hierover verantwoording afleggen. Rentree onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties volledig en is hierop in haar functioneren zowel intern als extern aanspreekbaar.

In de Governancecode Woningcorporaties is vastgelegd dat het bestuur en de RvC gezamenlijk een visie op besturen en toezichthouden opstellen. Die vind je op deze pagina net als andere documenten zoals de prestatieafspraken die we – samen met het BAR en de andere corporaties – met de gemeenten maken. Meer over de manier waarop wij bestuur en toezicht hebben ingericht lees je op de pagina’s: BAR, Bestuur of RvC, zie de knoppen onderaan de pagina.

Prestatieafspraken 2024 + factsheet

Integriteitscode + klokkenluidersregeling

Reglement RvC

Reglement Bestuur

Reglement Selectie- en remuneratiecommissie

Reglement Auditcommissie

Meer over Bestuur, toezicht en Governance

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven