Het BAR

Voor bewoners is het belangrijk dat ze gehoord worden door hun woningcorporatie en dat hun belangen worden behartigd. Voor de huurders van Rentree is begin 2010 door een groep bewoners het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR) opgericht. Dit is de ‘ondernemingsraad’ van huurders. Het is ook een overkoepelend orgaan van alle bewonerscommissies. Het BAR dient als gesprekspartner voor de directeur bestuurder over het beleid van Rentree.

Wat is het BAR

Het BAR is een zelfstandig adviesorgaan van Rentree-huurders. Deze leden zetten zich in voor de belangen van alle bewoners van Rentree. Het BAR heeft invloed op het beleid van Rentree door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zes keer per jaar overlegt het BAR met Rentree. Het BAR houdt zich bezig met beleidsvraagstukken zoals de jaarlijkse huurverhoging.

Het BAR – wie zijn wij

Op dit moment bestaat het BAR uit zeven leden:
Anika van Lente (Voorstad-West)
Henk Kelder (Voorstad-Centrum)
Elly Schiphorst (Colmschate-Zuid)
Monique Kuiper (Noordenbergkwartier)​
Hetty Odenthal (Zandweerd)
Arend de Korte (De Hoven)
Gerda Brugman (Voorstad Oost)

Onderaan de pagina stellen we ons voor (klik op een naam voor een foto en meer informatie).

Nieuwe leden gezocht!

Het BAR zoekt nieuwe leden. Vooral de huurders van Rentree uit wijken die nog niet in het BAR zijn vertegenwoordigd, zijn welkom. Momenteel zijn de Rivierenwijk en de Vijfhoek nog niet vertegenwoordigd.  Woon je echter in een andere wijk en heb je interesse, voel je welkom te reageren.

Ben je huurder in een van deze wijken waar Rentree veel woningen verhuurt, en wil je je inzetten voor andere huurders door actief mee te praten over het beleid van Rentree? Word dan lid van het BAR. Je kan ook altijd even contact met ons opnemen voor meer informatie.

Het BAR is per mail bereikbaar: bar.deventer@live.nl.

Nieuws van het BAR

Op woensdag 3 mei organiseerde het BAR haar jaarlijkse voorjaarsborrel in de Driehoek.

Jaap Huibers, directeur bestuurder van Rentree, hield een presentatie over de laatste ontwikkelingen van de woningcorporatie. De huurder kreeg informatie over onder andere nieuwbouw, duurzaamheid en betaalbaarheid van de woningen.

Penningmeester van het BAR, Henk Kelder, kreeg voor zijn 40 jarig jubileum huurdersvertegenwoordiger, een mooie speld en een oorkonde. Deze oorkonde maakt hem erelid van het BAR.

Daarna konden de 25 aanwezigen, onder het genot van een borrel, praten met de BAR-leden en de medewerkers van Rentree.

Hieronder vind je het jaarverslag over 2022 van het BAR.

Wie is wie?

Mijn naam is Anika van Lente. Ik woon in het Rode Dorp en heb 2 kinderen. Medio 2016 ben ik lid geworden van het BAR en in 2018 heb ik de voorzittersrol overgenomen wat ik nog steeds met veel plezier doe. Ik vind het belangrijk dat wij als huurders gehoord worden maar ook dat er rekening gehouden wordt met belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Je krijgt te maken met (veranderende) wetgeving en gaat met Rentree in gesprek over vraagstukken om samen tot een oplossing te komen.

Hiernaast ben ik lid van de Bewonerscommissie Rode Dorp Driebergen en ondersteun ik als coach van het Alledaagse mensen met individuele hulpvragen die vaak te maken hebben met financiële zaken. In het Rode Dorp ben ik ooit begonnen met het project ‘Gratis Geld Beurs’. ‘Grip op de knip’, een verlengde hiervan, draait nog steeds elke vrijdagochtend in het Enkhuis en dan zijn wij er om alle vragen die met geld te maken hebben te beantwoorden.

Mijn naam is Henk Kelder. Ik woon al vanaf 1979 in Voorstad Centrum, met veel plezier. Sinds 1999 woon ik in het Smyrna appartementencomplex. Dit complex is na de sloop als nieuwbouw opgeleverd. Ik ben dus de eerste bewoner van het appartementencomplex.

Ik ben al 35 jaar actief in bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Samen met anderen heb ik het BAR opgericht. We wilden meer overleg met Rentree en als voorloper op veranderende wetgeving zijn we op dit idee gekomen.

Ik vind dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning en daarom zet ik me graag in voor de sociale huurder. Door het huidige systeem (passend toewijzen/huren naar inkomen) vind ik het belangrijk dat er wel verscheidenheid in de wijken blijft. Ook vind ik het belangrijk dat het een schone buurt blijft.

Momenteel ben ik de penningmeester van het BAR en ben dus onderdeel van het Dagelijks Bestuur van het BAR.

Ik ben Elly Schiphorst  geboren in 1951, moeder van 2 zoons en oma van 2 kleinkinderen. Vrijwilligerswerk doe ik al vanaf 1975, sinds ik op mezelf ben gaan wonen. Ik heb destijds een bewonerscommissie opgezet in de Rivierenwijk wat ik met veel plezier heb gedaan. Ik heb te maken gehad met veel politici waar ik mijn mening kon geven, ze hebben toen goed naar ons geluisterd.

Sinds 2016 woon ik in Colmschate waar ik nu met veel plezier woon. Op dit moment zit ik in het BAR waar ik mee kan denken en praten voor de bewoners die huren van Rentree. Ik ben er al vanaf het begin bij. Het wordt nu tijd voor jonge mensen die mee willen denken en praten over hun buurt.

Mijn naam is Gerda Brugman. Ik ben geboren en getogen in Deventer en de laatste 20 jaar woon ik in Sluiswijk. Ik heb 2 zonen van 19 en 21 jaar.

Ik ben al een tijdje actief als coach van het alledaagse in Voorstad. Hier ben ik door een andere coach gevraagd of ik interesse had voor het BAR. Ik ben meegegaan naar een vergadering en vond het zo interessant dat ik me heb aangemeld. Het is fijn dat ik zo kan helpen de woonbeleving en leefbaarheid in de wijk te ondersteunen. En dat de huurders weten dat er mensen zijn die hun vertegenwoordigen en naar hun belangen kijkt.

Ik heb in de jaren dat ik Sluiswijk woon de wijk veel zien veranderen. Zo is er veel nieuwbouw bij gekomen en is de speeltuin vernieuwd. Allemaal ten goede van de wijk, maar ik vind het jammer dat de saamhorigheid en eenheid die er was verdwenen is. Ik zou graag zien dat de wijk weer meer ‘een’ wordt, dit zou kunnen door bijvoorbeeld een bewonerscommissie op te zetten en ons samen in te zetten voor de wijk. Mocht dit u aanspreken, of heeft vragen, kunt u altijd even contact opnemen met het BAR, en dan komt het vanzelf bij mij.

Ik ben Monique Kuiper geboren en getogen in Deventer. Ik woon in het Noordenbergkwartier en ben getrouwd met Hans. We hebben een zoon en een dochter.

Als lid van het BAR ben ik voor huurders beschikbaar voor vragen over hun woning, wijk of andere huurzaken. Ik vind het belangrijk dat een woning goed wordt onderhouden, zowel door de huurder als door de verhuurder. Verder vind ik een prettige woonomgeving belangrijk en het op goede voet staan met je buren en buurtgenoten.

Ik zet me ook in voor de bewonerscommissie Noordenbergkwartier. Vanuit deze commissie maken we ook verbindingen met Rentree.

Mijn naam is Hetty Odenthal. Ik woon in Zandweerd, in het Centraal Wonen Project Deventer. Een woongemeenschap waar we op een open en sociale manier met elkaar wonen.

Sinds 2018 ben ik secretaris van het BAR. Ik was nog niet zo bekend met een huurdersorganisatie en daarom heb ik deze functie op me genomen. Secretaris zijn dwingt me de materie snel eigen te maken.

In Zandweerd is geen bewonerscommissie, wel een bewonersvereniging die voor haar buurtbewoners allerlei activiteiten organiseert. Ik vind het fijn om goed contact te hebben met buurtgenoten in de wijk.  Een goed contact maakt dat je kan overleggen over bijvoorbeeld geluidshinder, overlast van afval voor de deur en voor te hard rijden door de straat.

Ik bedoel hiermee eigenlijk dat je doelen niet groots hoeven te zijn. Je kunt al heel veel bereiken door iedereen vriendelijk te groeten in de wijk en af en toe een praatje te maken.

Sinds 1988 woon ik met veel plezier op de Worp. Ik ben getrouwd met Henny en we hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Tijdens de voorbereidingen in het voorjaar van 2018 van de Grote Aanpak op de Worp heb ik mij opgegeven voor de klankbordgroep. Dit om de belangen van de huurders zoveel mogelijk te laten horen. Wat deels gelukt is. Vanaf die tijd ben ik geïnteresseerd geraakt om de mening van huurders duidelijker naar voren te brengen in de contacten met de verhuurder. Ik ben benaderd door de woonmakelaar van Rentree met de vraag om eens bij het BAR mee te kijken. Ik ben ervan overtuigd dat er meer te bereiken is voor huurders door gezamenlijk bijvoorbeeld verbeteringen aan woningen, woonomgeving of veiligheid ter sprake te brengen. Ik ben gaan kijken bij een van hun vergaderingen en dit beviel goed. Daarom heb ik besloten om me in 2019 aan te sluiten als lid van het BAR.

Ik vind het belangrijk dat de bewoners in de wijk tevreden zijn, leven in een schone wijk en iedereen veel woonplezier heeft. Wat ik graag zou zien is bijvoorbeeld meer woningen voor ouderen op de Worp.

Mijn naam is Anika van Lente. Ik woon in het Rode Dorp en heb 2 kinderen. Medio 2016 ben ik lid geworden van het BAR en in 2018 heb ik de voorzittersrol overgenomen wat ik nog steeds met veel plezier doe. Ik vind het belangrijk dat wij als huurders gehoord worden maar ook dat er rekening gehouden wordt met belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Je krijgt te maken met (veranderende) wetgeving en gaat met Rentree in gesprek over vraagstukken om samen tot een oplossing te komen.

Hiernaast ben ik lid van de Bewonerscommissie Rode Dorp Driebergen en ondersteun ik als coach van het Alledaagse mensen met individuele hulpvragen die vaak te maken hebben met financiële zaken. In het Rode Dorp ben ik ooit begonnen met het project ‘Gratis Geld Beurs’. ‘Grip op de knip’, een verlengde hiervan, draait nog steeds elke vrijdagochtend in het Enkhuis en dan zijn wij er om alle vragen die met geld te maken hebben te beantwoorden.

Mijn naam is Henk Kelder. Ik woon al vanaf 1979 in Voorstad Centrum, met veel plezier. Sinds 1999 woon ik in het Smyrna appartementencomplex. Dit complex is na de sloop als nieuwbouw opgeleverd. Ik ben dus de eerste bewoner van het appartementencomplex.

Ik ben al 35 jaar actief in bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Samen met anderen heb ik het BAR opgericht. We wilden meer overleg met Rentree en als voorloper op veranderende wetgeving zijn we op dit idee gekomen.

Ik vind dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning en daarom zet ik me graag in voor de sociale huurder. Door het huidige systeem (passend toewijzen/huren naar inkomen) vind ik het belangrijk dat er wel verscheidenheid in de wijken blijft. Ook vind ik het belangrijk dat het een schone buurt blijft.

Momenteel ben ik de penningmeester van het BAR en ben dus onderdeel van het Dagelijks Bestuur van het BAR.

Ik ben Elly Schiphorst  geboren in 1951, moeder van 2 zoons en oma van 2 kleinkinderen. Vrijwilligerswerk doe ik al vanaf 1975, sinds ik op mezelf ben gaan wonen. Ik heb destijds een bewonerscommissie opgezet in de Rivierenwijk wat ik met veel plezier heb gedaan. Ik heb te maken gehad met veel politici waar ik mijn mening kon geven, ze hebben toen goed naar ons geluisterd.

Sinds 2016 woon ik in Colmschate waar ik nu met veel plezier woon. Op dit moment zit ik in het BAR waar ik mee kan denken en praten voor de bewoners die huren van Rentree. Ik ben er al vanaf het begin bij. Het wordt nu tijd voor jonge mensen die mee willen denken en praten over hun buurt.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven