RvC

De RvC van Rentree bestaat uit vijf leden die worden benoemd voor 4 jaar. Zij kunnen maximaal één keer voor dezelfde periode worden herbenoemd. Op deze pagina lees je meer over de rol en taken van de RvC en vind je de leden van de RvC.

Toezichthouden en klankborden

Als RvC houden we toezicht op de bedrijfsvoering, het beleid en het presteren van Rentree. De taken van de RvC en de eisen waaraan de leden moeten voldoen zijn vastgelegd in de Woningwet, de statuten en de Governancecode. De kernwaarden van Rentree vormen onze leidraad. De rol van de RvC houdt niet op bij toezichthouden; we zijn ook de werkgever en adviseur van de directeur bestuurder. Over deze rollen legt de RvC verantwoording af.

Vanuit onze klankbordrol brengen we specifieke kennis, ervaring of ons netwerk in bij actuele thema’s of beleidsontwikkeling. Daarbij kijken we vanuit verschillende perspectieven. Dus niet alleen vanuit financiën of vastgoed, maar ook het maatschappelijke en het klantperspectief. Als RvC toetsen we of en hoe Rentree de belangen van huurders, verschillende betrokkenen en stakeholders meeweegt. Ook bewaken we de verbinding van Rentree met de maatschappelijke omgeving. Kortom, we ondersteunen de bestuurder in het balanceren tussen verwachtingen, doelstellingen en mogelijkheden. Meer hierover lees je in onze gezamenlijke Visie op besturen en toezichthouden.

Professioneel en kritisch

De Governancecode Woningcorporaties stelt als voorwaarde dat RvC leden hun kennis ontwikkelen. Natuurlijk vinden wij dit zelf ook belangrijk en voldoen wij hieraan. Dit doen we door trainingen en cursussen te volgen over inhoudelijke onderwerpen en gedrag. Daarnaast kijken wij kritisch naar het functioneren van de raad en evalueren we dat ieder jaar. Het verslag van de zelfevaluatie vind je op deze pagina. 

Samen met de bestuurder, organisatie en het BAR

Voor een goede uitoefening van de taken van de RvC is het voor ons belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. Veel informatie ontvangen we van de directeur bestuurder. Daarnaast hebben we korte lijnen met de controller, medewerkers van Rentree en belanghouders. Maar ook met huurdersvertegenwoordiging het BAR. Zij geven niet alleen input voor het beleid van Rentree, hun ervaring en kennis is ook belangrijk voor ons. Binnen de RvC zijn er twee huurderscommissarissen aangewezen. Zij behartigen nog eens extra het huurdersbelang en zijn mede op voordracht van het BAR aangesteld.

De RvC van Rentree – wie zijn wij

De RvC bestaan uit vijf leden:
Rob Stevelmans (voorzitter)
Saskia Capello-Lindner
Egbert Dijkstra
Rudolf Bosveld
Ekrem Karharman

Onderaan de pagina stellen we ons voor (klik op een naam voor een foto en meer informatie)

Mijn naam is Rob Stevelmans en ik maak sinds 2018 als voorzitter deel uit van de RvC. Ik werk in het onderwijs als rector van een scholengemeenschap en als bestuursvoorzitter van een Samenwerkingsverband Passend onderwijs. In de jaren voor 2018 was ik ook toezichthouder van een woningcorporatie in Apeldoorn.


Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren binnen het maatschappelijke domein. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij aan ons mooie stelsel van sociale huisvesting. Voor mij is daarbij het uitgangspunt om dicht bij de bedoeling te blijven en oog te hebben voor kwaliteit, leefbaarheid en betaalbaarheid!

Mijn naam is Ekrem Karharman en sinds mei 2018 ben ik lid van de RvC van Rentree, op voordracht van het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR). Momenteel werk ik als advocaat arbeidsrecht bij DAS Rechtsbijstand. Daarvoor was ik langere tijd advocaat bij een advocatenkantoor in Apeldoorn.

Daarnaast heb ik al een aantal jaren toezichthoudende functies vervuld. Ik ben begonnen in een toezichthoudende functie bij (destijds) Bureau Jeugdzorg Overijssel. Vervolgens ben ik de corporatiewereld in gerold. Op dit moment ben ik ook lid van de Raad van Commissarissen van de Veenendaalse Woningstichting. 


Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan de samenleving en met name voor diegenen die de corporaties het hardst nodig hebben. 


Verder ben ik getrouwd, heb ik 3 kinderen en woon ik in het prachtige Apeldoorn. Ik speel tafeltennis en wandel graag. Ook probeer ik regelmatig een stedentrip te maken om op die manier nieuwe plaatsen te zien en andere culturen te ervaren.

Ik ben Rudof Bosveld en sinds 2017 lid van de RvC van Rentree op voordracht van het BAR.

Het Nederlandse stelsel van sociale huisvesting is uniek in de wereld. Huizen van goede kwaliteit, regelmatig onderhoud, aandacht voor leefbaarheid, en betaalbaar.

Ook in Deventer neemt de volkshuisvesting een voorname plaats in. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij, door gebruik te maken van mijn bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis, en achtergrond in ondernemingsfinanciering.

Ik ben Saskia Capello, lid van de RvC sinds 2020. Ik werk als directeur Verslavingreclassering GGZ.

Een woning is één van meest basale levensbehoeften van ieder mens, bijna net zo belangrijk als eten en drinken. Ook mensen met een wat smallere beurs moeten passend kunnen wonen. Tegelijkertijd zijn betaalbare woningen schaars.

Woningcorporaties spelen een onmisbare rol bij het creëren en behouden van een passend woonaanbod voor iedereen. Ik ben trots dat ik als commissaris van Rentree een bijdrage mag leveren aan deze belangrijke maatschappelijke opdracht.  

Ik ben Egbert Dijkstra en ben al ruim 30 jaar als vastgoedprofessional actief in de vastgoedsector.
Het grootste gedeelte daarvan werkte ik in diverse vastgoedfuncties bij een institutionele belegger. Daar was ik als directeur van de divisie Vastgoed eindverantwoordelijk voor het totale vastgoedbeleid.

De afgelopen jaren ben ik, naast toezichthouder bij woningcorporaties en een zorgorganisatie, actief in het adviseren van vastgoedondernemingen in met name de Nederlandse woningmarkt.

Bij Rentree ben ik naast lid van de Raad van Commissarissen ook lid van de Audit Commissie.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven