RvC

De RvC van Rentree bestaat uit vijf leden die worden benoemd voor 4 jaar. Zij kunnen maximaal één keer voor dezelfde periode worden herbenoemd. Op deze pagina lees je meer over de rol en taken van de RvC en vind je de leden van de RvC.

Toezichthouden en klankborden

Als RvC houden we toezicht op de bedrijfsvoering, het beleid en het presteren van Rentree. De taken van de RvC en de eisen waaraan de leden moeten voldoen zijn vastgelegd in de Woningwet, de statuten en de Governancecode. De kernwaarden van Rentree vormen onze leidraad. De rol van de RvC houdt niet op bij toezichthouden; we zijn ook de werkgever en adviseur van de directeur bestuurder. Over deze rollen legt de RvC verantwoording af.

Vanuit onze klankbordrol brengen we specifieke kennis, ervaring of ons netwerk in bij actuele thema’s of beleidsontwikkeling. Daarbij kijken we vanuit verschillende perspectieven. Dus niet alleen vanuit financiën of vastgoed, maar ook het maatschappelijke en het klantperspectief. Als RvC toetsen we of en hoe Rentree de belangen van huurders, verschillende betrokkenen en stakeholders meeweegt. Ook bewaken we de verbinding van Rentree met de maatschappelijke omgeving. Kortom, we ondersteunen de bestuurder in het balanceren tussen verwachtingen, doelstellingen en mogelijkheden. Meer hierover lees je in onze gezamenlijke Visie op besturen en toezichthouden.

Professioneel en kritisch

De Governancecode Woningcorporaties stelt als voorwaarde dat RvC leden hun kennis ontwikkelen. Natuurlijk vinden wij dit zelf ook belangrijk en voldoen wij hieraan. Dit doen we door trainingen en cursussen te volgen over inhoudelijke onderwerpen en gedrag. Daarnaast kijken wij kritisch naar het functioneren van de raad en evalueren we dat ieder jaar. Het verslag van de zelfevaluatie vind je op deze pagina. 

Samen met de bestuurder, organisatie en het BAR

Voor een goede uitoefening van de taken van de RvC is het voor ons belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. Veel informatie ontvangen we van de directeur bestuurder. Daarnaast hebben we korte lijnen met de controller, medewerkers van Rentree en belanghouders. Maar ook met huurdersvertegenwoordiging het BAR. Zij geven niet alleen input voor het beleid van Rentree, hun ervaring en kennis is ook belangrijk voor ons. Binnen de RvC zijn er twee huurderscommissarissen aangewezen. Zij behartigen nog eens extra het huurdersbelang en zijn mede op voordracht van het BAR aangesteld.

De RvC van Rentree bestaat uit:

De heer R.L. Stevelmans (voorzitter)

De heer E.A. Dijkstra

Mevrouw S.J.M. Capello-Lindner

De heer R. Bosveld

De heer C. Karharman

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar top